بنیاد راستی

بنیاد راستی در یک نگاه

0
حامیان آنلاین
0
حامیان مستقیم
0
حامیان غیرنقدی
0
کمپینرها
0
همکاران
0
دانشجویان

هدایای جمع آوری شده

مبلغ ۵۶۴,۳۲۷,۴۷۹ تومان
 • هدیه نقدی آنلاین / ۲,۵۲۹,۰۰۰
 • هدیه نقدی مستقیم / ۲۷۲,۱۶۹,۲۸۸
 • هدایای جمع آوری شده از کمپینرها / ۱,۹۸۶,۰۰۰
 • سود بانکی / ۱۵,۹۵۹,۳۴۶
 • کمک مستقیم هیئت مدیره / ۲۷۱,۲۳۱,۳۴۵
 • برگشت وام‌های اعطایی / ۰
 • عواید ناشی از خدمات / ۴۵۲,۵۰۰

هزینه‌های انجام شده

مبلغ ۵۰۳,۸۸۶,۳۶۴ تومان
 • هزینه های شهریه و ثبت نام / ۱۳۷,۹۳۴,۷۲۷
 • هزینه های آموزشی / ۲۳,۶۸۹,۳۸۰
 • هزینه های لوازم و امکانات / ۴۸,۵۳۷,۰۰۰
 • هزینه های بهداشت و درمان / ۷,۰۱۰,۵۰۰
 • هزینه های فرهنگی و ارتباطات / ۱۷۵,۰۰۰
 • هزینه های تولید عواید / ۱۳,۲۵۴,۷۸۴
 • هزینه های پرسنلی و عملیاتی / ۱۳۴,۷۲۲,۱۵۱
 • هزینه های مالی و استهلاک / ۹,۸۵۳,۱۲۸
 • هزینه‌های عمومی / ۱۲۸,۴۵۹,۶۹۴
این نمودارها به صورت لحظه ای و به روز هستند. وبسایت بنیاد راستی تنها وبسایتی است که کلیه هزینه ها و درآمدها را به صورت شفاف و آنی نمایش می دهد.

دارایی‌های بنیاد

 • موجودی نقد / ۲۵,۸۸۱,۶۶۷
 • سرمایه گذاری / ۴,۰۰۰,۰۰۰
 • دریافتنی ها / ۱۲۹,۷۸۷,۲۸۵
 • موجودی مواد و کالا / ۰
 • پیش پرداخت ها / ۳,۸۲۵,۰۰۰
 • دارایی های نامشهود / ۱۰,۵۲۱,۸۷۲
 • دارایی های ثابت مشهود / ۲۰,۹۲۰,۰۰۰
 • حسابهای پرداختنی / -۱۷,۲۸۹,۹۱۵

بودجه بنیاد

 • ذخیره وجوه نقد جهت حمایت مالی ۳۶,۲۶۴,۶۶۹
 • ذخیره احتیاطی و پس انداز بنیاد ۱۸,۱۳۲,۳۳۵
 • ذخیره هزینه های عمومی و نگهداری ۶,۰۴۴,۱۱۲

کمپینرهای مالی

کمپینرهای مالی افرادی هستند که پس از ثبت تقاضا و تایید شدن در وبسایت، برای بنیاد راستی هدایای مالی از شبکه ارتباطات خودشان جمع آوری می کنند
شما هم می توانید کمپینر مالی بنیاد راستی باشید

دیدگاه‌های اعضای بنیاد راستی

میخواهم دیدگاه خودم را بنویسم

حامیان بنیاد راستی