بنیاد راستی

بنیاد راستی در یک نگاه

0
حامیان آنلاین
0
حامیان مستقیم
0
حامیان غیرنقدی
0
کمپینرها
0
همکاران
0
بورسیه‌ها

هدایای جمع آوری شده

مبلغ ۱۷۸,۳۴۱,۳۲۰ تومان
 • هدیه نقدی آنلاین / ۱,۱۲۹,۰۰۰
 • هدیه نقدی مستقیم / ۱۵۴,۵۵۵,۱۹۵
 • هدایای جمع آوری شده از کمپینرها / ۱,۹۸۶,۰۰۰
 • سود بانکی / ۱۰,۶۵۷,۶۲۵
 • کمک مستقیم هیئت مدیره / ۹,۶۶۰,۰۰۰
 • برگشت وام‌های اعطایی / ۰
 • عواید ناشی از خدمات / ۳۵۳,۵۰۰

هزینه‌های انجام شده

مبلغ ۸۹,۵۵۹,۹۴۱ تومان
 • هزینه های شهریه و ثبت نام / ۴۳,۷۱۵,۲۰۰
 • هزینه های آموزشی / ۰
 • هزینه های لوازم و امکانات / ۲,۲۹۷,۸۰۰
 • هزینه های بهداشت و درمان / ۱,۱۵۵,۵۰۰
 • هزینه های فرهنگی و ارتباطات / ۱۷۵,۰۰۰
 • هزینه های تولید عواید / ۱۳,۲۵۴,۷۸۴
 • هزینه های پرسنلی و عملیاتی / ۱۷,۶۰۲,۱۱۱
 • هزینه های مالی و استهلاک / ۰
 • هزینه‌های عمومی / ۱۱,۳۵۹,۵۴۶
این نمودارها به صورت لحظه ای و به روز هستند. وبسایت بنیاد راستی تنها وبسایتی است که کلیه هزینه ها و درآمدها را به صورت شفاف و آنی نمایش می دهد.

دارایی‌های بنیاد

 • موجودی نقد / ۷۱,۴۱۱,۱۷۹
 • سرمایه گذاری / ۰
 • دریافتنی ها / ۱,۰۰۰,۰۰۰
 • موجودی مواد و کالا / ۰
 • پیش پرداخت ها / ۰
 • دارایی های نامشهود / ۱۷,۷۷۵,۰۰۰
 • دارایی های ثابت مشهود / ۴,۸۰۰,۰۰۰

بودجه بنیاد

 • ذخیره وجوه نقد جهت بورس تحصیلی ۵۳,۲۶۸,۸۲۸
 • ذخیره احتیاطی و پس انداز بنیاد ۲۶,۶۳۴,۴۱۴
 • ذخیره هزینه های عمومی و نگهداری ۸,۸۷۸,۱۳۸

کمپینرهای مالی

کمپینرهای مالی افرادی هستند که پس از ثبت تقاضا و تایید شدن در وبسایت، برای بنیاد راستی هدایای مالی از شبکه ارتباطات خودشان جمع آوری می کنند
شما هم می توانید کمپینر مالی بنیاد راستی باشید

دیدگاه‌های اعضای بنیاد راستی

میخواهم دیدگاه خودم را بنویسم

حامیان بنیاد راستی