بنیاد راستی

بنیاد راستی در یک نگاه

0
حامیان آنلاین
0
حامیان مستقیم
0
حامیان غیرنقدی
0
کمپینرها
0
همکاران
0
دانشجویان

هدایای جمع آوری شده

مبلغ ۲۴۲,۰۰۷,۶۹۹ تومان
 • هدیه نقدی آنلاین / ۱,۵۲۹,۰۰۰
 • هدیه نقدی مستقیم / ۲۱۷,۰۳۷,۲۸۸
 • هدایای جمع آوری شده از کمپینرها / ۱,۹۸۶,۰۰۰
 • سود بانکی / ۱۱,۳۴۲,۹۱۱
 • کمک مستقیم هیئت مدیره / ۹,۶۶۰,۰۰۰
 • برگشت وام‌های اعطایی / ۰
 • عواید ناشی از خدمات / ۴۵۲,۵۰۰

هزینه‌های انجام شده

مبلغ ۲۰۰,۷۱۶,۲۲۷ تومان
 • هزینه های شهریه و ثبت نام / ۷۵,۲۸۲,۲۰۰
 • هزینه های آموزشی / ۲۳,۱۸۹,۳۸۰
 • هزینه های لوازم و امکانات / ۱۸,۱۶۷,۸۰۰
 • هزینه های بهداشت و درمان / ۲,۱۰۵,۵۰۰
 • هزینه های فرهنگی و ارتباطات / ۱۷۵,۰۰۰
 • هزینه های تولید عواید / ۱۳,۲۵۴,۷۸۴
 • هزینه های پرسنلی و عملیاتی / ۳۶,۶۲۴,۳۰۱
 • هزینه های مالی و استهلاک / ۷,۴۵۳,۱۲۸
 • هزینه‌های عمومی / ۲۴,۴۶۴,۱۳۴
این نمودارها به صورت لحظه ای و به روز هستند. وبسایت بنیاد راستی تنها وبسایتی است که کلیه هزینه ها و درآمدها را به صورت شفاف و آنی نمایش می دهد.

دارایی‌های بنیاد

 • موجودی نقد / ۲۵,۲۰۴,۴۴۳
 • سرمایه گذاری / ۰
 • دریافتنی ها / ۱,۰۰۰,۰۰۰
 • موجودی مواد و کالا / ۰
 • پیش پرداخت ها / ۰
 • دارایی های نامشهود / ۱۷,۷۷۵,۰۰۰
 • دارایی های ثابت مشهود / ۴,۶۰۰,۰۰۰

بودجه بنیاد

 • ذخیره وجوه نقد جهت حمایت مالی ۲۴,۷۷۴,۸۸۴
 • ذخیره احتیاطی و پس انداز بنیاد ۱۲,۳۸۷,۴۴۲
 • ذخیره هزینه های عمومی و نگهداری ۴,۱۲۹,۱۴۸

کمپینرهای مالی

کمپینرهای مالی افرادی هستند که پس از ثبت تقاضا و تایید شدن در وبسایت، برای بنیاد راستی هدایای مالی از شبکه ارتباطات خودشان جمع آوری می کنند
شما هم می توانید کمپینر مالی بنیاد راستی باشید

دیدگاه‌های اعضای بنیاد راستی

میخواهم دیدگاه خودم را بنویسم

حامیان بنیاد راستی