بنیاد راستی

بنیاد راستی در یک نگاه

0
حامیان آنلاین
0
حامیان مستقیم
0
حامیان غیرنقدی
0
کمپینرها
0
همکاران
0
دانشجویان

هدایای جمع آوری شده

مبلغ ۷۷۶,۹۸۱,۸۵۵ تومان
 • هدیه نقدی آنلاین / ۲,۵۲۹,۰۰۰
 • هدیه نقدی مستقیم / ۳۰۰,۷۶۹,۲۸۹
 • هدایای جمع آوری شده از کمپینرها / ۱,۹۸۶,۰۰۰
 • سود بانکی / ۱۶,۰۷۳,۷۲۸
 • کمک مستقیم هیئت مدیره / ۴۵۵,۱۷۱,۳۳۸
 • برگشت وام‌های اعطایی / ۰
 • عواید ناشی از خدمات / ۴۵۲,۵۰۰

هزینه‌های انجام شده

مبلغ ۶۱۶,۰۷۷,۲۴۲ تومان
 • هزینه های شهریه و ثبت نام / ۱۴۷,۵۸۴,۷۲۸
 • هزینه های آموزشی / ۲۳,۶۸۹,۳۸۰
 • هزینه های لوازم و امکانات / ۵۷,۷۸۷,۰۰۰
 • هزینه های بهداشت و درمان / ۷,۰۱۰,۵۰۰
 • هزینه های فرهنگی و ارتباطات / ۱۷۵,۰۰۰
 • هزینه های تولید عواید / ۱۳,۲۵۴,۷۸۴
 • هزینه های پرسنلی و عملیاتی / ۲۲۸,۸۱۳,۲۵۱
 • هزینه های مالی و استهلاک / ۱۱,۰۰۴,۱۰۲
 • هزینه‌های عمومی / ۱۲۶,۷۵۸,۴۹۷
این نمودارها به صورت لحظه ای و به روز هستند. وبسایت بنیاد راستی تنها وبسایتی است که کلیه هزینه ها و درآمدها را به صورت شفاف و آنی نمایش می دهد.

دارایی‌های بنیاد

 • موجودی نقد / ۲۱۲,۱۹۸,۶۰۰
 • سرمایه گذاری / ۴,۰۰۰,۰۰۰
 • دریافتنی ها / ۱۱۷,۰۵۵,۲۸۵
 • موجودی مواد و کالا / ۰
 • پیش پرداخت ها / ۳,۸۲۵,۰۰۰
 • دارایی های نامشهود / ۱۰,۵۲۱,۸۷۲
 • دارایی های ثابت مشهود / ۱۹,۵۲۰,۰۰۰
 • حسابهای پرداختنی / -۶۶,۴۲۷,۴۹۱

بودجه بنیاد

 • ذخیره وجوه نقد جهت حمایت مالی ۹۶,۵۴۲,۷۶۸
 • ذخیره احتیاطی و پس انداز بنیاد ۴۸,۲۷۱,۳۸۴
 • ذخیره هزینه های عمومی و نگهداری ۱۶,۰۹۰,۴۶۲

کمپینرهای مالی

کمپینرهای مالی افرادی هستند که پس از ثبت تقاضا و تایید شدن در وبسایت، برای بنیاد راستی هدایای مالی از شبکه ارتباطات خودشان جمع آوری می کنند
شما هم می توانید کمپینر مالی بنیاد راستی باشید

دیدگاه‌های اعضای بنیاد راستی

میخواهم دیدگاه خودم را بنویسم

حامیان بنیاد راستی