بنیاد راستی

بنیاد راستی در یک نگاه

0
حامیان آنلاین
0
حامیان مستقیم
0
حامیان غیرنقدی
0
کمپینرها
0
همکاران
0
دانشجویان

هدایای جمع آوری شده

مبلغ ۲۳۹,۴۹۱,۹۵۶ تومان
 • هدیه نقدی آنلاین / ۱,۱۲۹,۰۰۰
 • هدیه نقدی مستقیم / ۲۱۵,۰۱۲,۲۸۸
 • هدایای جمع آوری شده از کمپینرها / ۱,۹۸۶,۰۰۰
 • سود بانکی / ۱۱,۲۵۲,۱۶۸
 • کمک مستقیم هیئت مدیره / ۹,۶۶۰,۰۰۰
 • برگشت وام‌های اعطایی / ۰
 • عواید ناشی از خدمات / ۴۵۲,۵۰۰

هزینه‌های انجام شده

مبلغ ۱۸۳,۵۴۹,۶۶۷ تومان
 • هزینه های شهریه و ثبت نام / ۶۸,۳۴۲,۲۰۰
 • هزینه های آموزشی / ۱۸,۲۳۰,۹۰۰
 • هزینه های لوازم و امکانات / ۱۸,۱۶۷,۸۰۰
 • هزینه های بهداشت و درمان / ۱,۱۸۵,۵۰۰
 • هزینه های فرهنگی و ارتباطات / ۱۷۵,۰۰۰
 • هزینه های تولید عواید / ۱۳,۲۵۴,۷۸۴
 • هزینه های پرسنلی و عملیاتی / ۳۶,۴۶۷,۷۰۱
 • هزینه های مالی و استهلاک / ۷,۴۵۳,۱۲۸
 • هزینه‌های عمومی / ۲۰,۲۷۲,۶۵۴
این نمودارها به صورت لحظه ای و به روز هستند. وبسایت بنیاد راستی تنها وبسایتی است که کلیه هزینه ها و درآمدها را به صورت شفاف و آنی نمایش می دهد.

دارایی‌های بنیاد

 • موجودی نقد / ۳۵,۰۸۴,۰۱۰
 • سرمایه گذاری / ۰
 • دریافتنی ها / ۱,۰۰۰,۰۰۰
 • موجودی مواد و کالا / ۰
 • پیش پرداخت ها / ۰
 • دارایی های نامشهود / ۱۷,۷۷۵,۰۰۰
 • دارایی های ثابت مشهود / ۴,۶۰۰,۰۰۰

بودجه بنیاد

 • ذخیره وجوه نقد جهت حمایت مالی ۳۳,۵۶۵,۳۷۴
 • ذخیره احتیاطی و پس انداز بنیاد ۱۶,۷۸۲,۶۸۷
 • ذخیره هزینه های عمومی و نگهداری ۵,۵۹۴,۲۲۹

کمپینرهای مالی

کمپینرهای مالی افرادی هستند که پس از ثبت تقاضا و تایید شدن در وبسایت، برای بنیاد راستی هدایای مالی از شبکه ارتباطات خودشان جمع آوری می کنند
شما هم می توانید کمپینر مالی بنیاد راستی باشید

دیدگاه‌های اعضای بنیاد راستی

میخواهم دیدگاه خودم را بنویسم

حامیان بنیاد راستی