بنیاد راستی

بنیاد راستی در یک نگاه

0
حامیان آنلاین
0
حامیان مستقیم
0
حامیان غیرنقدی
0
کمپینرها
0
همکاران
0
دانشجویان

هدایای جمع آوری شده

مبلغ ۴۵۹,۲۰۴,۴۴۶ تومان
 • هدیه نقدی آنلاین / ۲,۵۲۹,۰۰۰
 • هدیه نقدی مستقیم / ۲۷۰,۸۶۹,۲۸۸
 • هدایای جمع آوری شده از کمپینرها / ۱,۹۸۶,۰۰۰
 • سود بانکی / ۱۲,۸۱۲,۴۱۰
 • کمک مستقیم هیئت مدیره / ۱۷۰,۵۵۵,۲۴۸
 • برگشت وام‌های اعطایی / ۰
 • عواید ناشی از خدمات / ۴۵۲,۵۰۰

هزینه‌های انجام شده

مبلغ ۳۵۰,۸۵۴,۶۵۴ تومان
 • هزینه های شهریه و ثبت نام / ۱۱۷,۸۲۹,۸۰۲
 • هزینه های آموزشی / ۲۳,۶۸۹,۳۸۰
 • هزینه های لوازم و امکانات / ۲۹,۰۷۷,۰۰۰
 • هزینه های بهداشت و درمان / ۷,۰۱۰,۵۰۰
 • هزینه های فرهنگی و ارتباطات / ۱۷۵,۰۰۰
 • هزینه های تولید عواید / ۱۳,۲۵۴,۷۸۴
 • هزینه های پرسنلی و عملیاتی / ۵۸,۰۱۸,۱۳۴
 • هزینه های مالی و استهلاک / ۸,۲۵۳,۱۲۸
 • هزینه‌های عمومی / ۹۳,۲۹۶,۹۲۶
این نمودارها به صورت لحظه ای و به روز هستند. وبسایت بنیاد راستی تنها وبسایتی است که کلیه هزینه ها و درآمدها را به صورت شفاف و آنی نمایش می دهد.

دارایی‌های بنیاد

 • موجودی نقد / ۱۱۴,۶۴۰,۸۷۴
 • سرمایه گذاری / ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
 • دریافتنی ها / ۱۲۳,۷۸۷,۲۸۵
 • موجودی مواد و کالا / ۰
 • پیش پرداخت ها / ۲,۰۷۰,۰۰۰
 • دارایی های نامشهود / ۱۰,۵۲۱,۸۷۲
 • دارایی های ثابت مشهود / ۳,۸۰۰,۰۰۰
 • حسابهای پرداختنی / -۸,۷۴۵,۵۷۶

بودجه بنیاد

 • ذخیره وجوه نقد جهت حمایت مالی ۶۵,۰۰۹,۸۷۶
 • ذخیره احتیاطی و پس انداز بنیاد ۳۲,۵۰۴,۹۳۸
 • ذخیره هزینه های عمومی و نگهداری ۱۰,۸۳۴,۹۸۰

کمپینرهای مالی

کمپینرهای مالی افرادی هستند که پس از ثبت تقاضا و تایید شدن در وبسایت، برای بنیاد راستی هدایای مالی از شبکه ارتباطات خودشان جمع آوری می کنند
شما هم می توانید کمپینر مالی بنیاد راستی باشید

دیدگاه‌های اعضای بنیاد راستی

میخواهم دیدگاه خودم را بنویسم

حامیان بنیاد راستی