بنیاد راستی

بنیاد راستی در یک نگاه

0
حامیان آنلاین
0
حامیان مستقیم
0
حامیان غیرنقدی
0
کمپینرها
0
همکاران
0
دانشجویان

هدایای جمع آوری شده

مبلغ ۳۶۷,۲۸۱,۷۴۶ تومان
 • هدیه نقدی آنلاین / ۲,۵۲۹,۰۰۰
 • هدیه نقدی مستقیم / ۲۶۰,۲۶۹,۲۸۸
 • هدایای جمع آوری شده از کمپینرها / ۱,۹۸۶,۰۰۰
 • سود بانکی / ۱۱,۳۸۴,۹۵۸
 • کمک مستقیم هیئت مدیره / ۹,۶۶۰,۰۰۰
 • برگشت وام‌های اعطایی / ۰
 • عواید ناشی از خدمات / ۴۵۲,۵۰۰

هزینه‌های انجام شده

مبلغ ۲۶۱,۸۱۰,۵۰۶ تومان
 • هزینه های شهریه و ثبت نام / ۹۴,۷۰۷,۸۵۱
 • هزینه های آموزشی / ۲۳,۶۸۹,۳۸۰
 • هزینه های لوازم و امکانات / ۲۹,۰۷۷,۰۰۰
 • هزینه های بهداشت و درمان / ۴,۸۰۷,۷۰۰
 • هزینه های فرهنگی و ارتباطات / ۱۷۵,۰۰۰
 • هزینه های تولید عواید / ۱۳,۲۵۴,۷۸۴
 • هزینه های پرسنلی و عملیاتی / ۳۷,۹۴۱,۶۳۴
 • هزینه های مالی و استهلاک / ۸,۲۵۳,۱۲۸
 • هزینه‌های عمومی / ۴۹,۶۵۴,۰۲۹
این نمودارها به صورت لحظه ای و به روز هستند. وبسایت بنیاد راستی تنها وبسایتی است که کلیه هزینه ها و درآمدها را به صورت شفاف و آنی نمایش می دهد.

دارایی‌های بنیاد

 • موجودی نقد / ۸۷,۰۸۵,۲۱۱
 • سرمایه گذاری / ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
 • دریافتنی ها / ۸۲,۰۵۵,۲۸۵
 • موجودی مواد و کالا / ۰
 • پیش پرداخت ها / ۲,۰۷۰,۰۰۰
 • دارایی های نامشهود / ۱۰,۵۲۱,۸۷۲
 • دارایی های ثابت مشهود / ۳,۸۰۰,۰۰۰

بودجه بنیاد

 • ذخیره وجوه نقد جهت حمایت مالی ۶۳,۲۸۲,۷۴۴
 • ذخیره احتیاطی و پس انداز بنیاد ۳۱,۶۴۱,۳۷۲
 • ذخیره هزینه های عمومی و نگهداری ۱۰,۵۴۷,۱۲۴

کمپینرهای مالی

کمپینرهای مالی افرادی هستند که پس از ثبت تقاضا و تایید شدن در وبسایت، برای بنیاد راستی هدایای مالی از شبکه ارتباطات خودشان جمع آوری می کنند
شما هم می توانید کمپینر مالی بنیاد راستی باشید

دیدگاه‌های اعضای بنیاد راستی

میخواهم دیدگاه خودم را بنویسم

حامیان بنیاد راستی