بنیاد راستی

بنیاد راستی در یک نگاه

0
حامیان آنلاین
0
حامیان مستقیم
0
حامیان غیرنقدی
0
کمپینرها
0
همکاران
0
بورسیه‌ها

هدایای جمع آوری شده

مبلغ ۱۷۴,۵۷۹,۹۲۸ تومان
 • هدیه نقدی آنلاین / ۱,۰۷۹,۰۰۰
 • هدیه نقدی مستقیم / ۱۵۱,۵۴۰,۱۹۵
 • هدایای جمع آوری شده از کمپینرها / ۱,۹۸۶,۰۰۰
 • سود بانکی / ۹,۹۶۱,۲۳۳
 • کمک مستقیم هیئت مدیره / ۹,۶۶۰,۰۰۰
 • برگشت وام‌های اعطایی / ۰
 • عواید ناشی از خدمات / ۳۵۳,۵۰۰

هزینه‌های انجام شده

مبلغ ۷۰,۲۱۳,۴۴۸ تومان
 • هزینه های شهریه و ثبت نام / ۳۹,۷۹۷,۲۰۰
 • هزینه های آموزشی / ۰
 • هزینه های لوازم و امکانات / ۲,۲۹۷,۸۰۰
 • هزینه های بهداشت و درمان / ۰
 • هزینه های فرهنگی و ارتباطات / ۰
 • هزینه های تولید عواید / ۱۳,۲۵۴,۷۸۴
 • هزینه های پرسنلی و عملیاتی / ۳,۶۹۵,۶۰۰
 • هزینه های مالی و استهلاک / ۰
 • هزینه‌های عمومی / ۱۱,۱۶۸,۰۶۴
این نمودارها به صورت لحظه ای و به روز هستند. وبسایت بنیاد راستی تنها وبسایتی است که کلیه هزینه ها و درآمدها را به صورت شفاف و آنی نمایش می دهد.

دارایی‌های بنیاد

 • موجودی نقد / ۷۵,۱۴۹,۴۶۰
 • سرمایه گذاری / ۰
 • دریافتنی ها / ۲,۰۰۰,۰۰۰
 • موجودی مواد و کالا / ۰
 • پیش پرداخت ها / ۰
 • دارایی های نامشهود / ۱۷,۷۷۵,۰۰۰
 • دارایی های ثابت مشهود / ۰

بودجه بنیاد

 • ذخیره وجوه نقد جهت بورس تحصیلی ۶۲,۶۱۹,۸۸۸
 • ذخیره احتیاطی و پس انداز بنیاد ۳۱,۳۰۹,۹۴۴
 • ذخیره هزینه های عمومی و نگهداری ۱۰,۴۳۶,۶۴۸

کمپینرهای مالی

کمپینرهای مالی افرادی هستند که پس از ثبت تقاضا و تایید شدن در وبسایت، برای بنیاد راستی هدایای مالی از شبکه ارتباطات خودشان جمع آوری می کنند
شما هم می توانید کمپینر مالی بنیاد راستی باشید

دیدگاه‌های اعضای بنیاد راستی

میخواهم دیدگاه خودم را بنویسم

حامیان بنیاد راستی