بنیاد راستی

بنیاد راستی در یک نگاه

0
حامیان آنلاین
0
حامیان مستقیم
0
حامیان غیرنقدی
0
کمپینرها
0
همکاران
0
بورسیه‌ها

هدایای جمع آوری شده

مبلغ ۱۷۷,۸۷۱,۰۰۶ تومان
 • هدیه نقدی آنلاین / ۱,۰۷۹,۰۰۰
 • هدیه نقدی مستقیم / ۱۵۴,۵۵۵,۱۹۵
 • هدایای جمع آوری شده از کمپینرها / ۱,۹۸۶,۰۰۰
 • سود بانکی / ۱۰,۲۳۷,۳۱۱
 • کمک مستقیم هیئت مدیره / ۹,۶۶۰,۰۰۰
 • برگشت وام‌های اعطایی / ۰
 • عواید ناشی از خدمات / ۳۵۳,۵۰۰

هزینه‌های انجام شده

مبلغ ۷۲,۷۱۱,۹۳۰ تومان
 • هزینه های شهریه و ثبت نام / ۴۰,۷۹۷,۲۰۰
 • هزینه های آموزشی / ۰
 • هزینه های لوازم و امکانات / ۲,۲۹۷,۸۰۰
 • هزینه های بهداشت و درمان / ۵۴۵,۵۰۰
 • هزینه های فرهنگی و ارتباطات / ۱۷۵,۰۰۰
 • هزینه های تولید عواید / ۱۳,۲۵۴,۷۸۴
 • هزینه های پرسنلی و عملیاتی / ۴,۲۸۸,۹۰۰
 • هزینه های مالی و استهلاک / ۰
 • هزینه‌های عمومی / ۱۱,۳۵۲,۷۴۶
این نمودارها به صورت لحظه ای و به روز هستند. وبسایت بنیاد راستی تنها وبسایتی است که کلیه هزینه ها و درآمدها را به صورت شفاف و آنی نمایش می دهد.

دارایی‌های بنیاد

 • موجودی نقد / ۷۱,۴۱۱,۱۷۹
 • سرمایه گذاری / ۰
 • دریافتنی ها / ۱,۰۰۰,۰۰۰
 • موجودی مواد و کالا / ۰
 • پیش پرداخت ها / ۰
 • دارایی های نامشهود / ۱۷,۷۷۵,۰۰۰
 • دارایی های ثابت مشهود / ۰

بودجه بنیاد

 • ذخیره وجوه نقد جهت بورس تحصیلی ۶۳,۰۹۵,۴۴۶
 • ذخیره احتیاطی و پس انداز بنیاد ۳۱,۵۴۷,۷۲۳
 • ذخیره هزینه های عمومی و نگهداری ۱۰,۵۱۵,۹۰۸

کمپینرهای مالی

کمپینرهای مالی افرادی هستند که پس از ثبت تقاضا و تایید شدن در وبسایت، برای بنیاد راستی هدایای مالی از شبکه ارتباطات خودشان جمع آوری می کنند
شما هم می توانید کمپینر مالی بنیاد راستی باشید

دیدگاه‌های اعضای بنیاد راستی

میخواهم دیدگاه خودم را بنویسم

حامیان بنیاد راستی