بنیاد راستی

بنیاد راستی در یک نگاه

0
حامیان آنلاین
0
حامیان مستقیم
0
حامیان غیرنقدی
0
کمپینرها
0
همکاران
0
دانشجویان

هدایای جمع آوری شده

مبلغ ۵۶۵,۷۵۴,۴۶۷ تومان
 • هدیه نقدی آنلاین / ۲,۵۲۹,۰۰۰
 • هدیه نقدی مستقیم / ۲۷۱,۳۶۹,۲۸۸
 • هدایای جمع آوری شده از کمپینرها / ۱,۹۸۶,۰۰۰
 • سود بانکی / ۱۴,۵۸۶,۳۴۲
 • کمک مستقیم هیئت مدیره / ۲۷۴,۸۳۱,۳۳۷
 • برگشت وام‌های اعطایی / ۰
 • عواید ناشی از خدمات / ۴۵۲,۵۰۰

هزینه‌های انجام شده

مبلغ ۴۰۶,۹۲۶,۵۱۲ تومان
 • هزینه های شهریه و ثبت نام / ۱۲۴,۰۳۴,۷۲۷
 • هزینه های آموزشی / ۲۳,۶۸۹,۳۸۰
 • هزینه های لوازم و امکانات / ۳۴,۶۷۷,۰۰۰
 • هزینه های بهداشت و درمان / ۷,۰۱۰,۵۰۰
 • هزینه های فرهنگی و ارتباطات / ۱۷۵,۰۰۰
 • هزینه های تولید عواید / ۱۳,۲۵۴,۷۸۴
 • هزینه های پرسنلی و عملیاتی / ۷۵,۸۶۱,۶۱۴
 • هزینه های مالی و استهلاک / ۹,۰۵۳,۱۲۸
 • هزینه‌های عمومی / ۱۱۸,۹۲۰,۳۷۹
این نمودارها به صورت لحظه ای و به روز هستند. وبسایت بنیاد راستی تنها وبسایتی است که کلیه هزینه ها و درآمدها را به صورت شفاف و آنی نمایش می دهد.

دارایی‌های بنیاد

 • موجودی نقد / ۹۶,۶۹۷,۴۸۲
 • سرمایه گذاری / ۴,۰۰۰,۰۰۰
 • دریافتنی ها / ۱۲۳,۷۸۷,۲۸۵
 • موجودی مواد و کالا / ۰
 • پیش پرداخت ها / ۵,۴۴۱,۲۰۰
 • دارایی های نامشهود / ۱۰,۵۲۱,۸۷۲
 • دارایی های ثابت مشهود / ۱۹,۰۲۰,۰۰۰
 • حسابهای پرداختنی / -۴,۷۸۱,۶۹۱

بودجه بنیاد

 • ذخیره وجوه نقد جهت حمایت مالی ۹۵,۲۹۶,۷۷۳
 • ذخیره احتیاطی و پس انداز بنیاد ۴۷,۶۴۸,۳۸۷
 • ذخیره هزینه های عمومی و نگهداری ۱۵,۸۸۲,۷۹۶

کمپینرهای مالی

کمپینرهای مالی افرادی هستند که پس از ثبت تقاضا و تایید شدن در وبسایت، برای بنیاد راستی هدایای مالی از شبکه ارتباطات خودشان جمع آوری می کنند
شما هم می توانید کمپینر مالی بنیاد راستی باشید

دیدگاه‌های اعضای بنیاد راستی

میخواهم دیدگاه خودم را بنویسم

حامیان بنیاد راستی