بنیاد راستی

بنیاد راستی در یک نگاه

0
حامیان آنلاین
0
حامیان مستقیم
0
حامیان غیرنقدی
0
کمپینرها
0
همکاران
0
دانشجویان

هدایای جمع آوری شده

مبلغ ۲۶۲,۰۱۷,۴۰۴ تومان
 • هدیه نقدی آنلاین / ۱,۵۲۹,۰۰۰
 • هدیه نقدی مستقیم / ۲۳۷,۰۳۷,۲۸۸
 • هدایای جمع آوری شده از کمپینرها / ۱,۹۸۶,۰۰۰
 • سود بانکی / ۱۱,۳۵۲,۶۱۶
 • کمک مستقیم هیئت مدیره / ۹,۶۶۰,۰۰۰
 • برگشت وام‌های اعطایی / ۰
 • عواید ناشی از خدمات / ۴۵۲,۵۰۰

هزینه‌های انجام شده

مبلغ ۲۲۱,۹۳۴,۷۲۷ تومان
 • هزینه های شهریه و ثبت نام / ۷۹,۵۵۲,۲۰۰
 • هزینه های آموزشی / ۲۳,۱۸۹,۳۸۰
 • هزینه های لوازم و امکانات / ۲۹,۰۰۶,۸۰۰
 • هزینه های بهداشت و درمان / ۲,۲۶۵,۵۰۰
 • هزینه های فرهنگی و ارتباطات / ۱۷۵,۰۰۰
 • هزینه های تولید عواید / ۱۳,۲۵۴,۷۸۴
 • هزینه های پرسنلی و عملیاتی / ۳۶,۷۱۳,۱۰۱
 • هزینه های مالی و استهلاک / ۸,۲۵۳,۱۲۸
 • هزینه‌های عمومی / ۲۹,۲۷۴,۸۳۴
این نمودارها به صورت لحظه ای و به روز هستند. وبسایت بنیاد راستی تنها وبسایتی است که کلیه هزینه ها و درآمدها را به صورت شفاف و آنی نمایش می دهد.

دارایی‌های بنیاد

 • موجودی نقد / ۷۰,۴۲۵,۲۸۲
 • سرمایه گذاری / ۰
 • دریافتنی ها / ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
 • موجودی مواد و کالا / ۰
 • پیش پرداخت ها / ۰
 • دارایی های نامشهود / ۱۷,۷۷۵,۰۰۰
 • دارایی های ثابت مشهود / ۴,۶۰۰,۰۰۰

بودجه بنیاد

 • ذخیره وجوه نقد جهت حمایت مالی ۲۴,۰۴۹,۶۰۷
 • ذخیره احتیاطی و پس انداز بنیاد ۱۲,۰۲۴,۸۰۴
 • ذخیره هزینه های عمومی و نگهداری ۴,۰۰۸,۲۶۸

کمپینرهای مالی

کمپینرهای مالی افرادی هستند که پس از ثبت تقاضا و تایید شدن در وبسایت، برای بنیاد راستی هدایای مالی از شبکه ارتباطات خودشان جمع آوری می کنند
شما هم می توانید کمپینر مالی بنیاد راستی باشید

دیدگاه‌های اعضای بنیاد راستی

میخواهم دیدگاه خودم را بنویسم

حامیان بنیاد راستی