بنیاد راستی

بنیاد راستی در یک نگاه

0
حامیان آنلاین
0
حامیان مستقیم
0
حامیان غیرنقدی
0
کمپینرها
0
همکاران
0
دانشجویان

هدایای جمع آوری شده

مبلغ ۴۵۲,۴۹۴,۱۴۳ تومان
 • هدیه نقدی آنلاین / ۲,۵۲۹,۰۰۰
 • هدیه نقدی مستقیم / ۲۶۴,۸۶۹,۲۸۸
 • هدایای جمع آوری شده از کمپینرها / ۱,۹۸۶,۰۰۰
 • سود بانکی / ۱۲,۱۰۲,۱۰۷
 • کمک مستقیم هیئت مدیره / ۱۷۰,۵۵۵,۲۴۸
 • برگشت وام‌های اعطایی / ۰
 • عواید ناشی از خدمات / ۴۵۲,۵۰۰

هزینه‌های انجام شده

مبلغ ۳۳۴,۳۰۷,۵۳۷ تومان
 • هزینه های شهریه و ثبت نام / ۱۰۵,۶۳۷,۸۵۱
 • هزینه های آموزشی / ۲۳,۶۸۹,۳۸۰
 • هزینه های لوازم و امکانات / ۲۹,۰۷۷,۰۰۰
 • هزینه های بهداشت و درمان / ۴,۷۶۰,۵۰۰
 • هزینه های فرهنگی و ارتباطات / ۱۷۵,۰۰۰
 • هزینه های تولید عواید / ۱۳,۲۵۴,۷۸۴
 • هزینه های پرسنلی و عملیاتی / ۵۶,۰۴۹,۸۳۴
 • هزینه های مالی و استهلاک / ۸,۲۵۳,۱۲۸
 • هزینه‌های عمومی / ۹۳,۱۶۰,۰۶۰
این نمودارها به صورت لحظه ای و به روز هستند. وبسایت بنیاد راستی تنها وبسایتی است که کلیه هزینه ها و درآمدها را به صورت شفاف و آنی نمایش می دهد.

دارایی‌های بنیاد

 • موجودی نقد / ۱۳۴,۴۳۸,۴۵۱
 • سرمایه گذاری / ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
 • دریافتنی ها / ۸۲,۰۵۵,۲۸۵
 • موجودی مواد و کالا / ۰
 • پیش پرداخت ها / ۲,۰۷۰,۰۰۰
 • دارایی های نامشهود / ۱۰,۵۲۱,۸۷۲
 • دارایی های ثابت مشهود / ۳,۸۰۰,۰۰۰
 • حسابهای پرداختنی / -۸,۷۴۵,۵۷۶

بودجه بنیاد

 • ذخیره وجوه نقد جهت حمایت مالی ۷۰,۹۱۱,۹۶۴
 • ذخیره احتیاطی و پس انداز بنیاد ۳۵,۴۵۵,۹۸۲
 • ذخیره هزینه های عمومی و نگهداری ۱۱,۸۱۸,۶۶۱

کمپینرهای مالی

کمپینرهای مالی افرادی هستند که پس از ثبت تقاضا و تایید شدن در وبسایت، برای بنیاد راستی هدایای مالی از شبکه ارتباطات خودشان جمع آوری می کنند
شما هم می توانید کمپینر مالی بنیاد راستی باشید

دیدگاه‌های اعضای بنیاد راستی

میخواهم دیدگاه خودم را بنویسم

حامیان بنیاد راستی