بنیاد راستی

بنیاد راستی در یک نگاه

0
حامیان آنلاین
0
حامیان مستقیم
0
حامیان غیرنقدی
0
کمپینرها
0
همکاران
0
دانشجویان

هدایای جمع آوری شده

مبلغ ۲۶۲,۰۱۶,۵۸۸ تومان
 • هدیه نقدی آنلاین / ۱,۵۲۹,۰۰۰
 • هدیه نقدی مستقیم / ۲۳۷,۰۳۷,۲۸۸
 • هدایای جمع آوری شده از کمپینرها / ۱,۹۸۶,۰۰۰
 • سود بانکی / ۱۱,۳۵۱,۸۰۰
 • کمک مستقیم هیئت مدیره / ۹,۶۶۰,۰۰۰
 • برگشت وام‌های اعطایی / ۰
 • عواید ناشی از خدمات / ۴۵۲,۵۰۰

هزینه‌های انجام شده

مبلغ ۲۱۹,۱۶۵,۰۲۷ تومان
 • هزینه های شهریه و ثبت نام / ۷۷,۸۸۲,۲۰۰
 • هزینه های آموزشی / ۲۳,۱۸۹,۳۸۰
 • هزینه های لوازم و امکانات / ۲۸,۸۰۶,۸۰۰
 • هزینه های بهداشت و درمان / ۲,۴۰۵,۵۰۰
 • هزینه های فرهنگی و ارتباطات / ۱۷۵,۰۰۰
 • هزینه های تولید عواید / ۱۳,۲۵۴,۷۸۴
 • هزینه های پرسنلی و عملیاتی / ۳۶,۶۲۴,۳۰۱
 • هزینه های مالی و استهلاک / ۷,۴۵۳,۱۲۸
 • هزینه‌های عمومی / ۲۹,۳۷۳,۹۳۴
این نمودارها به صورت لحظه ای و به روز هستند. وبسایت بنیاد راستی تنها وبسایتی است که کلیه هزینه ها و درآمدها را به صورت شفاف و آنی نمایش می دهد.

دارایی‌های بنیاد

 • موجودی نقد / ۲۶,۲۰۴,۴۴۳
 • سرمایه گذاری / ۰
 • دریافتنی ها / ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
 • موجودی مواد و کالا / ۰
 • پیش پرداخت ها / ۰
 • دارایی های نامشهود / ۱۷,۷۷۵,۰۰۰
 • دارایی های ثابت مشهود / ۴,۶۰۰,۰۰۰

بودجه بنیاد

 • ذخیره وجوه نقد جهت حمایت مالی ۲۵,۷۱۰,۹۳۷
 • ذخیره احتیاطی و پس انداز بنیاد ۱۲,۸۵۵,۴۶۹
 • ذخیره هزینه های عمومی و نگهداری ۴,۲۸۵,۱۵۷

کمپینرهای مالی

کمپینرهای مالی افرادی هستند که پس از ثبت تقاضا و تایید شدن در وبسایت، برای بنیاد راستی هدایای مالی از شبکه ارتباطات خودشان جمع آوری می کنند
شما هم می توانید کمپینر مالی بنیاد راستی باشید

دیدگاه‌های اعضای بنیاد راستی

میخواهم دیدگاه خودم را بنویسم

حامیان بنیاد راستی