رسانه

1402/02/11 12:19
اپیزود بیستم: کودک و حق کودکی؛ قصه انجمن حمایت از حقوق کودکان (بخش دوم)

اپیزود بیستم رادیو افرا

اپیزود بیستم: کودک و حق کودکی؛ قصه انجمن حمایت از حقوق کودکان (بخش دوم)

انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان سازمانی مردم‌نهاد، مستقل، غیرسیاسی و غیرانتفاعی در سال ۱۳۷۳ با مشارکت گروهی از فعالان حوزه کودک آغاز به کار کرد. این انجمن یکی از قدیمی‌ترین و با سابقه‌ترین نهادهای مردمی در حوزه کودک است که با هدف اصلی حمایت از حقوق کودکان و تبلیغ و ترویج پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک در حال فعالیت است. بهبود وضعیت زندگی همه کودکان آرمان مهمی برای انجمن حمایت از حقوق کودکان است و اعضای انجمن بر این باور هستند که می‌توان با تلاش و فعالیت گروهی و داوطلبانه ضمن رعایت کامل قوانین داخلی گام‌های موثری را برای این آرمان جهانی برداشت. در این شماره رادیو افرا (بخش دوم گفت و گوی قبل) دکتر شیوا دولت آبادی یکی از بنیان‌گذاران انجمن حمایت از حقوق کودک روایت این نهاد مدنی موثر را روایت می‌کند. روایتی ماندگار از روزهای آغاز تا امروز.
1402/01/22 17:34
اپیزود نوزدهم: کودک و حق کودکی؛ قصه انجمن حمایت از حقوق کودکان (بخش اول)

اپیزود نوزدهم رادیو افرا

اپیزود نوزدهم: کودک و حق کودکی؛ قصه انجمن حمایت از حقوق کودکان (بخش اول)

انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان سازمانی مردم‌نهاد، مستقل، غیرسیاسی و غیرانتفاعی در سال ۱۳۷۳ با مشارکت گروهی از فعالان حوزه کودک آغاز به کار کرد. این انجمن یکی از قدیمی‌ترین و با سابقه‌ترین نهادهای مردمی در حوزه کودک است که با هدف اصلی حمایت از حقوق کودکان و تبلیغ و ترویج پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک در حال فعالیت است. بهبود وضعیت زندگی همه کودکان آرمان مهمی برای انجمن حمایت از حقوق کودکان است و اعضای انجمن بر این باور هستند که می‌توان با تلاش و فعالیت گروهی و داوطلبانه ضمن رعایت کامل قوانین داخلی گام‌های موثری را برای این آرمان جهانی برداشت. در این شماره رادیو افرا دکتر شیوا دولت آبادی یکی از بنیان‌گذاران انجمن حمایت از حقوق کودک روایت این نهاد مدنی موثر را روایت می‌کند. روایتی ماندگار از روزهای آغاز تا امروز.
1402/01/21 13:15
اپیزود هجدهم: روشنا؛ صدای بچه‌های نامرئی (همراه با زهرا یاوری)

اپیزود هجدهم رادیو افرا

اپیزود هجدهم: روشنا؛ صدای بچه‌های نامرئی (همراه با زهرا یاوری)

بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان از سال ۹۲ شکل گرفت و تاکنون خدمات خود را معطوف توانمندسازی و حمایت از استقلال جوانانی کرده که در سن 18 سالگی، مراکز نگهداری یا اصطلاحاً «مراقبت موسسه‌ای» را ترک کرده‌ا‌ند. بنیاد روشنای امید ایرانیان درصدد است با ارائه خدمات و حمایتهای تخصصی، به‌هنگام و فعالانه بتواند توانایی‌های فرزندان تحت پوشش را شناسایی و شکوفا سازد؛ آنها را در مسیر رشد و تعالی همراهی و هدایت کند؛ در ناملایمات، بحرانها و مشکلات مراقبت کند و در نهایت امکان یک زندگی مستقل، امن و سازنده را برای‌شان فراهم آورد. بنیاد روشنای امید علاوه بر ارائه‌ی خدمات مستقیم به گروه هدف، به پشتوانه‌ی تیم تخصصی و علمی که در اختیار دارد در تلاش است ضمن مطالعه‌ و بررسی پژوهشهای روز در این حوزه و آزمون آنها در عمل، دستاوردها و تجارب خود را در قالب برگزاری دوره‌های آموزشی و تدوین الگوها و پروتکلهای عملیاتی در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار و همچنین سازمانها و موسسات همکار قرار دهد. زهرا یاوری یکی از بنیان‌گذاران و مدیرعامل بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان مهمان این شماره رادیو افرا است تا داستان شکل‌گیری این نهاد مدنی را که شعار (خانواده‌ای برای فرزندان مستقل شده از بهزیستی) را با خود دارد روایت کند.
1402/01/21 13:14
اپیزود هفدهم: از خاک سفید تا خانه امن؛ روایت زهرا افتخار زاده از آتنا

اپیزود هفدهم رادیو افرا

اپیزود هفدهم: از خاک سفید تا خانه امن؛ روایت زهرا افتخار زاده از آتنا

موسسه خیریه ارتقای کیفیت زنان آتنا سازمانی مردم نهاد است که با انگیزه ارتقای کیفیت زندگی زنان و کودکان از طریق پژوهش، آموزش و ارائه خدمات در راستای توانمندسازی زنان و کودکان با ایجاد بنگاه‌های کارآفرینی و آموزش و حمایت آنان شکل گرفته است. آتنا از نتیجه هشت سال فعالیت دانشجویی در مناطق محروم و آسیب خیز شهر تهران (با تمرکز بر منطقه خاک سفید) برخاسته است. از جاده‌های دشوار برخورد با آسیب‌های اجتماعی و سرگشتگی و حیرت گذشته، از مرز میان کار خیر و تخصصی عبور کرده و امروز به تلاش برای کار علمی و تخصصی در میدان آسیب‌های اجتماعی در آتنا رسیده است. آتنا راهی را آغاز کرده است تا علم و عمل را برای کاستن از رنج‌های انسانی پیوند دهد. می‌خواهد برای برابری در حقوق، فرصت‌ها و امکانات برای همه تلاش کند. برای حمایت از زنان و کودکان و توقف خشونت علیه آن‌ها؛ راهی که در آن بیاموزند و آموزش دهند و فعالیت علمی و تخصصی را با فعالیت اجتماعی و مدنی در هم آمیزند تا صدای کسانی باشند که صدایشان به گوش نمی‌رسد. راوی این شماره رادیو افرا خانم دکتر زهرا افتخارزاده بنیانگذار و مدیرعامل آتنا است و روایت شکل‌گیری این نهاد اجتماعی را برایمان می‌گوید.
مجموع موارد: 67 عدد در 5 صفحه