با استفاده از این قسمت میتوانید به صورت آنلاین وجه مورد نظر خود را پرداخت فرمایید.
نکته: در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید در مرحله بعدی میبایست ابتدا عضو شده و سپس پرداخت را انجام دهید.

در صورت تمایل به پرداخت مستقیم به حساب بنیاد راستی می توانید از اطلاعات زیر استفاده فرمایید:
شماره حساب: 82940404000001 بانک سامان
شماره کارت: ۶۲۱۹۸۶۷۰۰۰۰۰۵۲۰۳
شماره شبا: IR910560082904040400000001
در وجه موسسه خیریه بنیاد راستی
پرداخت آنلاین
موجودی فعلی: 0 تومان
تومان