متقاضیان طرح پذیرش دانشجوی ممتاز باید مشغول به تحصیل در یکی از دانشگاه های یزد باشند، رشته تحصیلی فنی مهندسی و حداقل معدل کل 17 باشد.

هدف از اجرای این طرح افزایش متخصصان کارآفرین و همچنین اشتغال فارغ التحصیلان حرفه ای و کارآمد در یزد می باشد.

بنیاد راستی در این طرح به حمایت و توان افزایی دانشجویان کوشا و ممتاز می پردازد. به طوریکه این دانشجویان در طی تحصیل به رشد علمی، فنی، مهارتی و انسانی مطلوب رسیده و پس از یایان تحصیلات و یا در حین تحصیل، خود به ایجاد یک کسب و کار در سطح شهر یزد بپردازند و یا جذب واحدهای علمی، صنعتی و دانشگاهی یزد شوند.

در این طرح بنیاد راستی تا حد امکان و بر اساس ضوابط، دانشجو را در ادامه تحصیل در داخل ایران تا مقطع مورد نظر دانشجو پشتیبانی میکند. در طی این مسیر شرکت دردوره های آموزشی، همایشها، کنفرانسها و کارگاه های داخلی برای دانشجو میسر میگردد. شرایط کارآموزی متناسب با رشته تحصیلی برای دانشجو فراهم خواهد شد.

متقاضی طرح گزینش دانشجوی برتر هستم