با وارد نمودن آدرس ایمیل خود، لینک بازنشانی کلمه عبور به ایمیل شما ارسال می گردد. با کلیک بر روی آن لینک میتوانید کلمه عبور جدیدی برای خود تعیین نمایید.