اخذ پروانه تاسیس بهزیستی

اخذ پروانه تاسیس بهزیستی

پس از ماهها پیگیری، نهایتا در تاریخ 1395/7/10 پروانه تاسیس سازمان بهزیستی کشور اخذ گردید.

نظرات کاربران