جلال راستی کسی است که زندگی خود را وقف دانش آموزان کوشا و مستعد زیادی نمود و با حمایت آنها، موجبات رشد و بالندگیشان را فراهم کرد.

وی در طول سی و اندی سال زندگی در شهر یزد، به هزاران دانش آموز درس اخلاق و زندگی آموخت و در طی این سالها با پیگیری وضعیت آنها، تلاش نمود موانع پیش راهشان را حتی المقدور برداشته، و مسیر پیشرفت آنها را هموار کند.

وی فرزندی نداشت اما برای فرزندان بیشماری پدری کرد و دست آنها را گرفت. هزاران مهندس و دکتر و فارغ التحصیل رشته های علوم انسانی به دلایل مختلف، موفقیت خود را مدیون ایشان که نه فقط استاد بلکه دوست صمیمیشان بود می دانند.

به پاس بزرگی این انسان، و برای زنده نگه داشتن راه و رسم وی، نام این بنیاد، به نام راستی مزین گردید.

وصف حال و تاریخ زندگی آقای جلال راستی را، از زبان خودشان، از اینجا بشنوید: