دانشجویان متقاضی مجازند درخواست خود را جهت استفاده از کمک هزینه تحصیلی در هر زمانی ارسال نمایند.

مقاضی عزیز هیچ فیلدی را خالی رها نکنید. چنانچه پرسشی شامل حال شما نمی شود خط تیره بگذارید.

خیر متقاضی عزیز. تکمیل و ارسال فرمهای تقاضای کمک هزینه تحصیلی به معنی تایید و پذیرفته شدن شما نمی باشد. فرمهای ارسالی و شرایط شما توسط بنیاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با شما تماس می گیریم.

فرمهایی که به طور کامل و صحیح تکمیل نشده باشند. فرمهایی با فیلدهای خالی بدون پاسخ و یا بدون خط تیره.

در صورتیکه فرمها به طور کامل و صحیح تکمیل شده باشد، بنیاد تا حداکثر ده روز کاری با متقاضیان تماس میگیرد.

بله. چنانچه شما از شرایط لازم برخوردار باشید و کمک هزینه شما مورد تایید قرار گیرد، هزینه های ترم جاری هم شامل کمک هزینه خواهد بود.

خیر دانشجوی عزیز. هزینه های تحصیلی شما از زمانی که درخواست کمک هزینه نموده اید و تایید شده اید تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

خیر. در حال حاضر کمک هزینه فقط شامل دانشجویان یزدی است که در یکی از دانشگاهها یا موسسات عالی سطح کشور مشغول به تحصیل هستند و یا پذیرفته شده اند و در شرف ثبت نام هستند.

دانشجویان توسط موسسات خدمات اجتماعی، بهزیستی،کمیته امداد، دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و افراد مورد اعتماد معرفی میشوند. بنیاد راستی نیز در جهت شناسایی دانشجویان فعالیت دارد. علاوه بر این دانشجویان متقاضی می توانند شخصا از طریق تماس با بنیاد و یا از طریق مراجعه به وب سایت اطلاعات لازم را کسب نمایند و فرم های مربوطه را تکمیل و برای بنیاد ارسال نمایند.

هیچگونه تعهد مالی و یا کاری، نه شفاهی و نه کتبی، از طرف بنیاد از دانشجویان  گرفته نمی شود. کلیه کمک هزینه ها بلا عوض می باشد.

هر ماهه گزارش عملکرد ماهیانه از دانشجویان گرفته می شود. در پایان هر ترم تحصیلی ریز نمرات و معدل دانشجویان دریافت می گردد. در طول ترم تحصیلی نیز ارتباطات موردی جهت بررسی وضعیت آنها برقرار می شود.

 

بله، بنیاد راستی از این نوع حمایت هم استقبال می نماید.

به صورت موردی و با لحاظ کردن شرایط دانشجویان و موافقت آنها امکان پذیر است.

جنابعالی می توانید از طریق تماس تلفنی با بنیاد، ارسال ایمیل، مراجعه به وب سایت و مراجعه حضوری در جریان آخرین وضعیت تحصیلی دانشجویان قرار بگیرید.

با مراجعه به وبسایت بنیاد در جریان آخرین گزارشات مالی، عملکرد و دیگر اخبار بنیاد قرار خواهید گرفت. علاوه بر آن از طریق یکی از راههای تماس با بنیاد، آخرین عملکرد بنیاد را جویا شوید. در صورت تمایل، بنیاد میتواند به طور مستمر از طریق ایمیل شما را در جریان آخرین اخبار و گزارشات قرار دهد. همچنین حضوری و با برگزاری جلسه با ما نیز میتوانید در جریان آخرین عملکرد بنیاد قرار بگیرید.

خیر. شما حامیان عزیز هیچ تعهدی در قبال اشتغال زایی، کار آموزی و یا کار داوطلبانه دانشجویان تحت پوشش بنیاد راستی نخواهید داشت.

 یکی از اهداف اصلی بنیاد کمک به کار آفرینی و اشتغال زایی در سطح جامعه است. لذا تا حد امکان شرایط لازم  جهت اجرای ایده های کارآفرینی که توجیه اقتصادی و عملکردی مناسبی دارند، را مهیا می سازد.

بنیاد قراردادی با آموزشگاه خاصی ندارد. ولی چنانچه دانشجویان مایل به شرکت در کلاسها و کارگاههای مختلف جهت رشد و توانمند سازی خود باشند، بنیاد شرایط لازم را برای آنها مهیا می سازد.

 از اهداف مهم بنیاد راستی اشتغال زایی دانشجویان می باشد لذا از هرگونه اقدامی در این زمینه استقبال می شود.

 از آنجاییکه از اهداف مهم بنیاد راستی تقویت روحیه خدمت به جامعه در دانشجویان است از هرگونه اقدامی در این زمینه استقبال می کند.

همانطور که ذکر شد از اهداف مهم بنیاد راستی تقویت روحیه خدمت به جامعه در دانشجویان است. در صورتیکه دانشجویان تمایل به رشد و خدمت در زمینه پیشنهادی را داشته باشند، بنیاد راستی نیز از آن استقبال می نماید.

تا حد امکان با توجه به بررسی هایی که از وضعیت تحصیلی و دانش علمی و عملی دانشجویان داریم در دسترستان قرار می دهیم.

 

با توجه به تنوع فعالیتها نیازمند به انواع تخصص ها در زمینه های مختلف مانند درمان و مشاوره های اجتماعی، آموزشهای علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی،گارگاهی و....می باشیم. لذا از هرگونه همکاری پاره وقت، حضوری و یا غیر حضوری استقبال می نماییم.

در زمینه یافتن مسکن و استقرار دانشجویان در حال حاضر خیر. ولی در ردیف هزینه های تحت پوشش، هزینه مسکن نیز برای دانشجویانی که از خوابگاه استفاده نمی کنند لحاظ شده است.

بله.بنیاد اقدام به تامین بخشی از هزینه های وسایل آموزشی کرده است. همچنین بنیاد تا کنون اقدام به تهیه لب تاپ و کامپیوتر به صورت موردی برای دانشجویان نموده است. و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

بنیاد راستی در جهت رفاه حال دانشجویان و کم شدن فشار زندگی و در نتیجه آن تمرکز کامل دانشجویان بر روی تحصیل خود، بخشی از این هزینه ها را نیز به عهده می گیرد.

بله. چنانچه این وسایل در شرایط فیزیکی خوبی باشند، کهنه و خراب نباشند. با بنیاد تماس بگیرید، ما اقدامات لازم جهت دریافت و انتقال آنها به دانشجویان را انجام میدهیم.

خیر. امکان هیچگونه تبلیغی در وب سایت بنیاد وجود ندارد. ولی چنانچه از حامیان مالی بنیاد هستید. نام، لوگو و لینک شرکت شما در وب سایت بنیاد نمایش داده خواهد شد.

در صورت برزو هر مشکلی با شماره تلفن ۰۹۱۳۴۵۳۵۳۱۳ تماس بگیرید و یا یک ایمیل به آدرس info@bonyadrasti.com ارسال نمایید.

شما می توانید از طریق وبسایت، ایمیل،تلفن، دورنگار و یا مراجعه حضوری نسبت به طرح ایده ها و ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایید.