برگزاری دوره زبان انگلیسی

برگزاری دوره زبان انگلیسی

برگزاری دوره زبان انگلیسی

برگزاری دوره آموزشی زبان انگلیسی برای دانشجویان عضو بنیاد راستی از نیمه تیرماه 1399

برگزاری دوره زبان انگلیسی

بنیاد راستی، از 15 تیرماه 1399، به منظور آموزش دانشجویان عضو، دوره آموزشی زبان انگلیسی در 16 جلسه در پارک علم و فن‌آوری یزد برگزار می‌کند.

هدف از برگزاری این دوره ،آموزش زبان انگلیسی و گرامر به منظور افزایش مهارت دانشجویان در تحصیل و کاریابی است.

نظرات کاربران