برگزاری دوره زبان انگلیسی

برگزاری دوره زبان انگلیسی

برگزاری دوره زبان انگلیسی

برگزاری دوره آموزشی زبان انگلیسی برای دانشجویان عضو بنیاد راستی از نیمه تیرماه 1399

تعداد دانشجویانِ عضو بنیاد راستی تا تیرماه 1400 به 40 نفر رسیده است. شما هم می‌توانید بنیاد راستی را به دانشجویان یزدی معرفی نمایید. شماره تماس با بنیاد ۰۹۱۳۴۵۳۵۳۱۳ www.bonyadrasti.com #حالا_نوبت_من_است #بنیاد_راستی #کمک_هزینه_تحصیلی #دانشجو #یزد #دانشگاه #تحصیل

نظرات کاربران