توزیع محلول ضد عفونی کننده دست

توزیع محلول ضد عفونی کننده دست

محلو ضد عفونی کننده دست بین اعضاء بنیاد راستی توزیع گردید.

گروه دانش بنیان پاترون به همراه بنیاد راستی محلول آنتی باکتریال جهت ضد عفونی دست تهیه نمودند که در اختیار اعضاء بنیاد راستی قرار گرفت. امید است که با رعایت توصیه های بهداشتی سلامت خود و اطرافیان را حفظ کنیم.

نظرات کاربران