تعطیلی کارگاههای ارتقا مهارتهای زندگی به دلیل شیوع ویروس کرونا

تعطیلی کارگاههای ارتقا مهارتهای زندگی به دلیل شیوع ویروس کرونا

تعطیلی کارگاههای ارتقا مهارتهای زندگی به دلیل شیوع ویروس کرونا

به دلیل شیوع ویروس کرونا و توصیه های بهداشتی مبنی بر عدم حضور در اماکن عمومی و با توجه به اینکه موثرترین راه برای مقابله با این ویروس، پیشگیری از ابتلای به آن می باشد، کارگاه ههای ارتقا مهارتهای زندگی تا بعد از تعطیلات عید و پایان اپیدمی شیوع ویروس کرونا تعطیل اعلام می شود.

نظرات کاربران