برگزاری کارگاه تیپ شناسی شخصیت

برگزاری کارگاه تیپ شناسی شخصیت

هفتمین کارگاه از سری کارگاههای ارتقاء مهارتهای زندگی با عنوان " تیپ شناسی شخصیت"

هفتمین کارگاه از سری کارگاههای ارتقا مهارتهای زندگی با عنوان " تیپ شناسی شخصیت" روز پنجشنبه 1 اسفند 98 در خانه صنعت ومعدن یزد توسط بنیاد راستی برگزار خواهد شد. مدرس این کارگاه آقای کامران کیانی کارشناس ارشد مدیریت / مشاور و مدرس دانشگاه خواهند بود.

نظرات کاربران