پذیرش سی و یکمین دانشجو در بنیاد راستی

پذیرش سی و یکمین دانشجو در بنیاد راستی

پذیرش سی و یکمین دانشجو در بنیاد راستی

 سی و یکمین دانشجو در رشته آموزش ابتدایی در مقطع کارشناسی از دانشگاه فرهنگیان در تاریخ 29 دی 98 پذیرفته شد.

با آرزوی موفقیت هر چه بیشتر برای این دانشجوی عزیز.

نظرات کاربران