پذیرش سی امین دانشجو در بنیاد راستی

پذیرش سی امین دانشجو در بنیاد راستی

پذیرش سی امین دانشجو در بنیاد راستی

 سی امین دانشجو در رشته زمین شناسی در مقطع کارشناسی از دانشگاه دولتی یزد در تاریخ 25 دی 98 پذیرفته شد.

با آرزوی موفقیت هر چه بیشتر برای این دانشجوی عزیز.

نظرات کاربران