پذیرش بیست و هفتمین متقاضی در بنیاد راستی

پذیرش بیست و هفتمین متقاضی در بنیاد راستی

پذیرش بیست و هفتمین متقاضی دریافت کمک هزینه تحصیلی آموزشی در بنیاد راستی

 بیست و هفتمین متقاضی دریافت کمک هزینه تحصیلی آموزشی در رشته حسابداری مقطع کارشناسی از دانشگاه آزاد یزد در تاریخ 11 آذر 98 پذیرفته شد.

با آرزوی موفقیت هر چه بیشتر برای این دانشجوی عزیز.

نظرات کاربران