برگزاری کارگاه های 9 گانه توانمندسازی

برگزاری کارگاه های 9 گانه توانمندسازی

برگزاری کارگاههای 9 گانه ارتقاء مهارتهای زندگی

این کارگاههای ۹ گانه در جهت رشد مهارتهای خودشناسی و تعاملات اجتماعی نه تنها در زندگی فردی داشنجویان عزیز موثر است بلکه نقش به سزایی در جهت بهبود روابط بینافردی ، خودبیانگری ، شیوه تفکر خلاق در محیطهای کسب و کار و اشتغال نیز دارد. در طی این کارگاهها رزومه نویسی و شیوه بیان اهداف، نقاط قوت و دستاوردهای فردی و علمی نیز آموزش داده میشود‌. کارگاهها در فضایی خلاق و مشارکتی و به همراه کار گروهی برگزار می شود.

نظرات کاربران