دانشجویان تحت پوشش

دانشجویان تحت پوشش

افزایش تعداد دانشجویان تحت پوشش بنیاد به 26 نفر در طی تابستان و پاییز 98.

در طی تابستان و پاییز 98 تعداد دانشجویان تحت پوشش بنیاد راستی به 26 نفر افزایش یافته است. این دانشجویان در رشته های مختلف از جمله معماری، مکانیک، مامایی، حقوق، ایرانشناسی و حسابداری در دانشگاه های سطح یزد مشغول به تحصیل می باشند.

نظرات کاربران