اولین بورسیه بنیاد راستی

اولین بورسیه بنیاد راستی

اولین متقاضی بورس تحصیلی در بنیاد راستی در تاریخ 1 مهرماه 96، پذیرفته شد. خبرهای تکمیلی در روزهای آتی اطلاع رسانی خواهد شد.

نظرات کاربران