معرفی کتاب " ارتباط بدون خشونت"

معرفی کتاب \

ارتباط بدون خشونت مارشال روزنبرگ مترجم: کامران رحیمیان

ارتباط بدون خشونت نویسنده: مارشال روزنبرگ مترجم: کامران رحیمیان دکتر مارشال روزنبرگ به عنوان بنیانگذار ارتباط غیر خشونت آمیز شناخته می شود. در این روزهای قرنطینه که همه کلافه و خسته می شویم این کلافگی و خستگی ممکن است در شیوه برخورد ما با مسائل و گفتار و روابطمان با اطرافیان تاثیر گذارد.

نظرات کاربران