پادکست کارگاه "ارتباط من با دیگری"

پادکست  کارگاه \

پادکست( نسخه شنیداری) کارگاه " ارتباط من با دیگری" از سری کارگاههای ارتقاء مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان

پادکست ( نسخه شنیداری ) پنجمین کارگاه از سری کارگاههای ارتقاء مهارتهای زندگی با عنوان " ارتباط من با دیگری" بر روی وب سایت بنیاد راستی در بخش کتابخانه بنیاد صفحه کتابخانه صوتی قابل دسترسی است. همچنین این نسخه شنیداری بر روی اپلیکیشن آنکور (Anchor) نیز قابل شنود است.

نظرات کاربران