اولین کارگاه توانمند سازی دانشجویان

اولین کارگاه توانمند سازی دانشجویان

تصاویر اولین کارگاه از سری کارگاههای توانمندسازی دانشجویان

تصاویر کارگاه آشنایی با ارتقا مهارتهای زندگی که در تاریخ هفتم آذر 98 در خانه صنعت و معدن یزد توسط بنیاد راستی برگزار شد.

نظرات کاربران