فصل جدید فعالیت بنیاد راستی

فصل جدید فعالیت بنیاد راستی

فصل تازه‌ای از فعالیت بنیاد راستی با مدیر اجرایی جدید بنیاد آغاز شده است.

فصل تازه‌ای از فعالیت بنیاد راستی با مدیر اجرایی جدید بنیاد آغاز شده است.

طی دو هفته گذشته 11 دانشجوی جدید شناسایی شده‌اند.

شما هم می‌توانید بنیاد راستی را به دانشجویان یزدی معرفی نمایید.

شماره تماس با بنیاد ۰۹۱۳۴۵۳۵۳۱۳

نظرات کاربران