سال نو مبارک

سال نو مبارک

بنیاد راستی با ارائه بورس تحصیلی به رشد دانشجویان توانمند کمک می کند. برای همراهی در این حرکت، شما هم می توانید از طریق وبسایت بنیاد راستی به دیگران کمک کنید.

فصل تازه‌ای از فعالیت بنیاد راستی با مدیر اجرایی جدید بنیاد آغاز شده است.

طی دو هفته گذشته 11 دانشجوی جدید شناسایی شده‌اند.

شما هم می‌توانید بنیاد راستی را به دانشجویان یزدی معرفی نمایید.

شماره تماس با بنیاد ۰۹۱۳۴۵۳۵۳۱۳

نظرات کاربران