دانشجویان را معرفی کنید

دانشجویان را معرفی کنید

اگر در اطرافیان خود دانشجویانی را می‌شناسید که برای ادامه تحصیل در دانشگاه با مشکلات مالی روبرو هستند، از ایشان بخواهید جهت دریافت بورسیه تحصیلی فرمهای بنیاد راستی را در وبسایت این موسسه پر نمایند.

نظرات کاربران